Populärvetenskapliga dagar

Nyligen anordnade Linköping universitetet ”Populärvetenskapliga dagar” för gymnasieungdomar. Läraren Dragan från Thoren Business School Linköping var där med Mp11. En otroligt rolig och givande dag enligt både personal och elever.