Pathrik – en lärare med mod!

p

[ingress]Våga ta fart, våga tro på dig själv! Här är läraren som står med den ena foten stadigt placerad på marken samtidigt som han gärna hoppar på fartfyllda uppdrag.[/ingress] [one_half]– Jag vill ge mig ut på äventyr med eleverna men också stå för ett stabilt ledarskap, säger Pathrik Jansson på Thoren Business School Karlstad.

Brädan på bilden skulle kunna symbolisera Pathriks mod och passion: att våga ge sig ut på svåra, kanske till och med till synes konstiga äventyr med kollegor och elever.

– Vad kan gå fel? frågar Patrik på ett sätt som får det att låta så enkelt.

– Man mår bra av att göra saker fastän man inte vet hur det skall sluta. På vår skola måste eleverna ta risker och lära sig att det inte är kört bara för att det känns som om man har ”misslyckas” med något. Det finns inga misslyckanden, bara bättre och sämre steg. Att tvingas hantera svåra saker är utvecklande.

Pathrik är lärare i samhällskunskap, historia och juridik. Han har varit med från starten 2011 och tycker fortfarande att han har ”världens bästa jobb”. Han hoppas få behålla sin egen nyfikenhet så länge det går. Enligt honom är det viktigt att våga göra oväntade saker, så länge det bygger på lust och intresse.

– Jag vill förmedla mod och envishet: Strunta i om det går fel! Våga testa! Våga göra om! Våga ta egna steg!

Pathrik vet vad han pratar om eftersom man som lärare på Thoren Business School måste använda sin uppfinningsförmåga varje dag.

– Jag måste fråga mig själv vad jag som lärare kan göra för att eleverna ska tycka att ämnet är spännande. Och eftersom vår uppgift också är att kunna läsa av eleverna för att ge var och en vad han eller hon behöver, dyker det hela tiden upp nya frågeställningar och problem. Man fastnar liksom aldrig i ”gamla hjulspår”, skrattar Pathrik. Som tur var!

Läromiljön lockar fram både elevernas och lärarnas kreativitet och tankekraft. Utbildningen bygger på samarbete och ämnesöverskridande arbeten.

– Det är här idén om projektformen kommer in. Vi jobbar i projektform med Ung Företagsamhet och i Case där näringslivet involveras. Eftersom ett sådant uppdrag oftast inkluderar flera ämnen så måste vi lärare samarbeta. Vi hittar gemensamt på uppgifter som triggar eleverna att lösa problemen. Min bästa egenskap som lärare är att jag älskar att skapa bra uppgifter till eleverna.

Pathrik menar att projektformen är central för elevernas utveckling: kreativa miljöer skapar förutsättningar för diskussion. Lärarna blir entreprenörer som banar vägar för ett tillåtande och konstruktivt arbetsklimat.[/one_half]

– Vi vill stödja deras självförtroende och inspirera till att ta egna initiativ. När de stöter på olika problem i framtiden ska de veta hur de skall lösa dem. De behöver inte kunna allt men de ska veta hur man på bästa sätt använder och sorterar information. Jag behöver till exempel inte veta allt om vindkraft för att jag ska kunna handleda en person som vill starta ett företag i den branschen. Min uppgift blir då att ge vägledning, stöd och peka på framkomliga vägar.

Ett projektarbete på TBS innebär också att eleverna går ut i verkligheten för att leverera det som står i projektplanen. De får komma utanför skolan för att lära sig sånt som de har användning för sedan.

– Eleverna känner att de kan ha användning för sina kunskaper ”på riktigt”. Vårt motto är att ingen elev ska känna obehag inför att starta ett företag eller hoppa på universitetet efter studentexamen.

Processen är det viktiga så länge eleverna går i skolan, menar Pathrik. Så att de vet hur de ska bemöta framtiden och verkligheten.

– När vi skulle starta TBS i Karlstad frågade vi oss: Vilka kompetenser ska eleverna ha när de går ut härifrån? Vi utgick ifrån EU:s nyckelkompetenser och i samarbete med eleverna valde vi de kompetenser som var viktigast att fokusera på.

Grundpelarna i lärandet är APL (praktik där eleverna får prova teorin i praktiken), Ung Företagsamhet och de återkommande föreläsningsserierna där olika personer får komma och berätta om sina yrken för att inspirera till att starta företag eller studera vidare på universtetet. TBS i Karlstad växer fortfarande för varje år. Fler elever innebär fler lärare. Det är Pathrik glad över.

– Ny personal betyder ny inspiration och kraft. De kommer med perspektiv som utmanar ens egna. Det är fantastiskt roligt och viktigt för att vi ska behålla farten.

TBS är Affärsgymnasiet att räkna med. Näringslivet, ungdomarna och föräldrarna har fått syn på utbildningen och Pathrik är stolt över att vara lärare på skolan. Han blickar framåt:

Eleverna ska känna att allt är möjligt och vi är här för att tro på deras idéer!