Ovanliga sparformer

[ingress]Elever i årskurs ett på Communication Program på TBS Uppsala gör en intressant undersökning om investeringar och sparformer.[/ingress]

Eleverna har fått i uppdrag att undersöka ”ovanliga” besparingar såsom hockeykort och gamla leksaker. I Uppsala finns en serietidningsaffär och med anledning av det ska eleverna undersöka serier som långsiktiga investeringar. De kommer att se vad originalupplagor kostade som nyutkomna och vad man får betala för samma tidning idag. De tittar på värdeförändringen över tid och jämför med vilken utveckling pengarna skulle ha haft på ett vanligt sparkonto under samma tid.