Nu händer det grejer på Thoren Business School Malmö!

TBS expansion för eleverna kommer innebära fler grupprum, större utrymmen för elever och lärare att sammanstråla, ett elevcafé och mycket mer. Sarah Wessel läser sitt tredje och sista år på TBS och Ola Nilsson sitt andra på Business Program. Vad tycker ni om att TBS expanderar?

– Alltid roligt! Betyder att skolan växer, berättar Ola.

– Endast positivt enligt mig! Skolan är ju en gammal bank så att man får möjlighet att kunna expandera den är ett bra besked för oss, berättar Sarah.

Vad tycker ni om renoveringen?

– Skolan är fortfarande ganska ny, därför är det kul med ännu fler fräscha lokaler så vi alla får plats och trivs när vi är i skolan, säger Ola.

– Eftersom vi expanderar och inte renoverar upp så stör inte bygget oss i dagsläget, men tror det kommer bli riktigt bra när det är klar, berättar Sarah.

Vad tror ni är positivt med att TBS Malmö expanderar?

– Att skolan får mer utrymme till lokaler leder i sin tur att fler elever kan få tillgång till att få börja på skolan vilket gör att den växer. Självklart positivt för oss som redan går på skolan, utrymme kan man inte få för mycket av, berättar Sarah.

Vad tror ni expansionen kommer ge er?

– Att kunna expandera skolan men samtidigt behålla det läget vi har i centrum är fantastisk, säger Ola.

– Flera ställen att studera på egen hand. Just nu har vi rätt få grupprum vilket leder till att det inte alltid är tillgängligt när man vill studera på egen hand i ett ostört rum. Tillkommer fler rum lär studierna öka mer. Jag går ju mitt sista år så tycker det är synd att jag inte får uppleva det, beskriver Sarah.

Vad tror ni kommer hända med gruppdynamiken i och med utbyggnaden?

– Med nyare och fräscha lokaler kommer stämningen i klassrummen och korridorerna bli ännu bättre tror jag. Det kommer bli fler grupprum som jag tror kommer bidra till att arbetsron och stämningen kommer höjas enormt. Vi kommer även få ett elevcafé och fler utrymmen så vi kan plugga, umgås och spela kort på rasterna, beskriver Ola.