Mentorsprogrammet

Kraft till både elever och mentorer

Sedan i april 2014 har TBS Malmö och Helsingborg tillsammans satsat stort på ett nytt mentorsprogram. Programmet fick snabbt genomslag, blev fullsatt på en gång och har nu 60 aktiva deltagare; 30 elever och 30 mentorer från Skånes näringsliv. Mentor och elev följer ett givet program med seminarier och har även enskilda möten, allt för att maxa tiden de har tillsammans.

mentor

Mentor/Företag, Olof Broman, OIL Group
Olof Broman, konsult på OIL Group, blev tillfrågad av en bekant om han kunde tänka sig att delta i ett mentorskapsprogram för TBS i Malmö.

– Det är klart att jag blev uppriktigt glad att bli tillfrågad, i mitt arbete är jag konsult inom coaching och mentorskap där jag oftast arbetar med chefer på högre nivå. Nu fick jag chansen att arbeta med unga människor och det var något helt nytt.

Olof har också med tiden upptäckt att han har haft stor glädje för egen del i sitt mentorskap; att få hänga med i ungas människors funderingar om framtiden, inte bara som förälder utan för en gångs skull som ett utomstående bollplank, det är inte alla förunnat.

– Jag tycker att det är bra för mig att arbeta med yngre människor, jag utvecklas också. Min främsta uppgift är att hjälpa studenten att locka fram sina inre styrkor. Styrkor de kanske inte visste om att de hade, fortsätter Olof.

Den rutinerade näringslivspersonen och numera mentorn även på ideell basis tycker att greppet med att skola och näringsliv samarbetar, det är nytt och väl värt att prova på. Det blir ett ömsesidigt kunskapsutbyte.
Olof tycker att det bästa med mentorskapsprogrammet är att arbeta nära sin elev, att se den sätta upp mål och delmål och sedan få goda resultat.

– Att få peppa eleven, att jag får fira med eleven när han/hon lyckas, det är jättekul!

elev

Elev, Elina Nilsson, elev på TBS Malmö
Elina går på TBS Malmö och deltar som elev i mentorsprogrammet. Hon fick informationen att tvåorna kunde få söka till programmet och hon tyckte att det lät kul.

– Jag är målinriktad och ambitiös, jag vill bli advokat och det var viktigt för mig att få bra kontakter inför min praktik och arbetslivet, det kan vara svårt att ta de kontakterna när man är ung och går i gymnasiet, säger Elina.

Elina berättar också att hon tycker att mentorsprogrammet har påverkat skolarbetet positivt; hon växer otroligt mycket när en vuxen person ger henne respons på det hon säger och hon uppfattar det som en vuxen situation.

– Det är också bra att programmet ligger utanför skoltid, att jag inte måste lämna min lektion och missa viktiga skoluppgifter, säger Elina och fortsätter: Under den här perioden under gymnasiet har jag mycket funderingar om min framtid, här på programmet har jag möjlighet att få hjälp med att prata om min framtid med en utomstående och det är jätteviktigt för mig!