Mentorsprogram på Thoren Business School

Thoren Business Schools grundidé är att vara ett affärsgymnasium, där vi ska minska avståndet mellan skolans värld och näringslivet. Som en del i detta arbete kommer vi att starta ett mentorsprogram under våren 2014. Du som elev i årskurs 2 kommer att kunna söka programmet och därigenom få tillgång till en egen mentor, en kontaktperson i näringslivet. Din mentor träffar du minst sex gånger under tre terminer. Du får möjlighet att ställa alla dina frågor om företagande och arbetslivet. Din mentor kan du ha som bollplank och få tips av när det gäller din framtid och hur du når dina mål. Med denna person kommer du också få uppleva hur det fungerar i arbetslivet då du kommer kunna vara med på luncher, säljmöten, företagsaktiviteter. Det är bara din och din mentors kreativitet som sätter stopp för möjligheterna.

Dessa sex möten kommer att kompletteras med en föreläsningsserie på sex tillfällen då kända personer kommer att föreläsa kring ämnen som till exempel kommunikation, det personliga varumärket och framtidens trender på arbetsmarknaden.

Vid intresse att delta i programmet, antingen som elev eller mentor är ni välkomna att höra av er till Charlotte Drené, förnamn.efternamn@tbschool.se

Tbs_jobblogo