Marknadsundersökning för Salong Elegance

Elever från Thoren Business School i Umeå gjorde under sina två APL-veckor en marknadsundersökning för frisörsalongen Salong Elegance i Umeå. Salongens ägare ville veta vad som är viktigt för kunderna när de väljer frisör.

Eleverna arbetade tillsammans med salongens ägare för att utforma en enkät som de kunde ha som underlag när de skulle intervjua olika personer. Frågorna som ställdes var bland annat vilken tid man helst besöker frisören, hur viktiga faktorer som pris, salongens läge, salongens utseende och frisören är, om man köper hårvårdsprodukter hos frisören och om man vill ha tips kring färg, frisyr och liknande när man besöker frisören. De som intervjuades var både män och kvinnor i olika åldrar. Resultaten skiljde sig en hel del mellan kvinnor och män och mellan olika åldrar, men man kunde ändå se vad kunderna generellt värderar när de väljer frisörsalong.

-Jag har bett dem göra några kompletteringar, men tycker att de har gjort ett bra jobb! säger Malin Boremalm som äger Salong Elegance.