Manne Forssberg pratar sexualitet med TBS Linköping

Manne Forssberg är skribent och föreläser om sex och könsroller. Han har besökt TBS Linköping och tillsammans med eleverna pratat om normer och tankar kring sexualitet.