Management elevernas utställning i Hållbar Utveckling

[ingress]Innan jul hade eleverna på Management programmet på Thoren Business School Malmö utställning som avslutning på casearbetet: Hållbar Utveckling.[/ingress]

Vi lever i ett konsumtionssamhälle där mat, kläder och varor förbrukas och kastas bort. I en rasande fart förbrukar vi våra ekonomiska och ekologiska resurser i högre utsträckning än vad miljön och vår omgivning hinner producera. Hur denna utveckling ska vändas blev en uppgift för klass MP13 vilket de snabbt visade att de hade svaret på! I uppgiften ingick även att presentera problemet och lösningen på en informationsmässa.

Med utgångsläge från en överflödig produkt eller annat tydligt bevis på slöseri med resurser skapade Anders, Abdullahi och Fadi ett system som tillvaratog all regnvatten att nyttjas i toalett och handfat på toaletten. På så sätt som sjunker den dagliga vattenförbrukningen med ca 20% (35L/person) samt blir en ekonomisk vinst på varje privatperson som valt att nyttja killarnas system. Andra lösningar som visades upp var ätbara och miljövänliga förpackningar gjorda på naturens egna material, idéer på hur man kan minska matspillet genom att frysa ner överbliven mat och dela ut till behövande i närområdet samt återvinning av kläder i samarbete med lokala biståndsorganisationer.

Hållbar utveckling är ett case som inkluderar social, ekonomisk och miljövänlig utveckling – en utmaning som eleverna klarade av galant!