Lokal för Thoren Business School Helsingborg

[ingress]Det höga söktrycket till Thoren Business School Helsingborg gör att vi sitter i förhandlingar med fastighetsägare om att få en större lokal centralt – allt för att bereda plats åt fler elever. [/ingress]

Vi är glada över det höga söktrycket som gett oss dessa möjligheter. Du som sökt oss kommer att få ett informationsbrev av oss när alla detaljer är klara. Där kommer all information om och inför skolstart att framgå som t ex adress, rektor och tider.