Livsviktig utbildning på TBS Gävle

Eleverna på TBS Gävle fick nyligen utbildning i HLR, hjärt-lungräddning, där de bland annat fick utöva behandlingen på en docka. Behandlingen är något som ges omedelbart till någon med hjärt- eller andningsstillestånd och kunskap om HRL kan vara avgörande, behandlingen ökar överlevnaden med 2-3 gånger.