Likabehandlingsvecka på TBS Stockholm

Under förra veckan var det Likabehandlingsvecka på TBS Stockholm, där skolan och alla lektioner genomsyrades av frågor som rör likabehandling. Syftet med veckan är att lyfta frågor kring likabehandling och är en del av skolans förebyggande arbete mot kränkande behandling.
Malin Björling, kurator och Hilda Ring Broman, skolsköterska – Elevhälsoteamet

Hur tänkte ni angående veckan?
– Vi var ute i klasserna i våras och pratade om likabehandlingsdagen, en dag då ettorna får göra övningar och aktiviteter som genomsyras av frågor som rör likabehandling. Vi fick då önskemål om att det skulle vara temadagar istället för endast en dag och bestämde oss för att genomföra det detta år! Vi vill markera att detta är viktigt för skolan genom att ha en hel vecka och för att kunna involvera alla elever.

Vad är målet med veckan?
– Målet med veckan är att få eleverna att tänka till, skapa diskussioner och att få dem att fundera på sitt beteende. Vi vill även lyfta fram vilka organisationer som man kan vända sig till om man behöver hjälp eller vill engagera sig.

Kommer ni att ha en temavecka även nästa år?
– Vi har hittills endast fått positivt gensvar från elever och lärare, så det är definitivt något vi kommer försöka att göra nästa år. Vi kommer även att under våren fortsätta arbeta med Real Stars och deras koncept Fair Sex – att sex ska ske på lika villkor och med respekt. Vi kommer att integrera detta mer i utbildningen med hjälp av material, workshops samt diskussioner mellan eleverna.

Johanna Svensson, rektor TBS Stockholm

Vad är Thoren Business School’s värdegrund?
– TBS Stockholms värdegrund står för alla människors lika värde. Oavsett bakgrund, etnicitet eller ålder ska varje enskild elev få de förutsättningar som krävs för att utvecklas och för att lyckas med sin utbildning. Det handlar om det dagliga bemötandet, som ska präglas av respekt och ödmjukhet, men också hur vi arbetar förebyggande mot kränkande behandling på lång sikt.  Vår ambition är att alla elever ska känna till sina rättigheter som individ och att skapa forum för elever att diskutera hur man som medmänniska kan ta ansvar och skapa en god och trygg arbetsmiljö för varandra. Skolan ska vara en plats där alla känner sig trygga och sedda.