Likabehandlingsdag för ett inkluderande klimat

Under en dag fick årskurs 1-eleverna på Thoren Business School möjlighet att på sin likabehandlingsdag diskutera hur de kan göra skillnad genom att vara goda förebilder.

Föreläsare från Locker Room Talk, RealStars och Umo delade med sig av sina erfarenheter och diskuterade vikten av att respektera varandra genom ett inkluderande klimat förslag på hur ett inkluderande klimat också kan bidra till att öka jämställdheten på skolan. Frågeställningarna som diskuterades var bland annat, hur var och en kan bidra till att det blir en ännu bättre stämning i skolan? Hur kan vi använda oss av sociala medier på ett medvetet sätt? Hur kan vi förbättra språket i och utanför klassrummet så att vi bättre kan förbereda oss till att bli anställningsbara och antagningsbara?