Ledarskapskonferens på Kärsön

På TBS Stockholm hade MaP10A:s sitt sista och avslutande moment på deras ledarskapsutbildning, nämligen Ledarskapskonferensen som gick av stapeln den 23-24 januari på kursgården Kärsön. Trots -17 graders kyla tyckte klassen och personalen att det var en trevlig och givande upplevelse. Under vistelsen genomfördes samtalsövningar under rubriken Det svåra samtalet då eleverna fick resonera kring deras personliga ledarstilar som de börjat utveckla.  Även inspirationsföreläsningen av Raymond Ahlgren var väldigt uppskattat av eleverna.