Lärarintervju: Ana Hernandez Lopez

Anaintervju

Varför valde du att börja jobba på Thoren Business School?

De marknadsförde sig väldigt bra. Jag var på väg till Stockholm från Falun och sökte nytt jobb. TBS var i uppstarten då jag sökte jobbet och jag fick komma på jobbintervju i mars.

Vad var ditt första intryck av TBS?

I början så fanns det inga lokaler alls men de verkade väldigt seriösa och allt var väldigt välplanerat. Det kändes inte som en skola direkt utan mer som ett företag, mer ”business”.

Vad är det bästa med att vara gymnasielärare?

Jag har bättre kontakt med gymnasieelever och folket på TBS är så öppna och enkla att kommunicera med. De är som vuxna, men ändå inte riktigt än.

Finns de någon nackdel med att vara lärare?

Det går många elever på skolan, så jag hinner inte riktigt få den personliga kontakt med alla elever som jag kanske skulle velat. Sen kan man ibland få jobba över mycket under helgen.

Hur trivs du på skolan?

Jag trivs jättebra! På de skolor jag jobbat på under mina år så är Thoren Business School den bästa, utan tvekan.