Lärare, elever, en partner och ett case – Haga Kapital

Årskurs 2 eleverna på Thoren Business School jobbar för fullt med deras case, Haga Kapital. Förra veckan under en eftermiddag hade de seminarium och presenterade deras idéer samt fick feedback av Anders Troedsson, VD på Haga Kapital, beställare/partner av case. Eleverna spelade även in en film tillsammans med Anders som de kommer använda genom att skicka ut till kunder.

Haga Kapital är ett företag som arbetar med finansiell rådgivning till privatpersoner, småföretag och stiftelser. Caset startade i mitten på augusti med en kickoff och kommer avslutas den 17 december med en kickdown. Under denna tid förväntas elever komma med nya idéer till företagets kundrekrytering samt nya kunder och affärer. Eleverna har fått i uppgift att ta kontakt med potentiella kunder och boka in dessa besökare på tre seminarier. Bästa grupp utlovas stipendier.

Vad säger partnern om caset?

– Allt startade med att jag fick kontakt med TBS via Transfer då jag hade en föreläsning på skolan, säger Anders Troedsson. Därefter pratade jag med lärarna, då vi kom fram till case. Jag kände att jag ville ha hjälp a hatt hitta nya grepp att marknadsföra. Idag tycker jag all marknadsföring är densamma därför valde jag att ta hjälp av TBS för att använda mig av ungdomarnas opåverkade och fräscha tankar och hjärnor.

Jag kan redan nu, så pass tidigt in i processen se kompetenser och många bra nya idéer. Det ger mig stor hjälp samtidigt som det är nyttigt för eleverna eftersom case bidrar till mer verklighet i utbildningen på TBS, på min tid var det dessvärre inte så, förklarar Anders.

 

Vad säger läraren om caset?

– Jag ser det endast som en fördel att vi på TBS har valt att arbeta med case, säger Stefan Larsson som undervisar i företagsekonomi, juridik och psykologi. Alla lärare involveras och arbetar med caset i det ämne de undervisar i. Eleverna ska bland annat göra en marknadsplan på företagsekonomin därefter kommer svenskaläraren kontrollerar språket och hur de utrycker sig i skrift.

Deras undervisning i engelska är sammankopplat genom att eleverna lär sig ekonomiska termer och litteratur på engelska. Denna pedagogik utgör hur det är i verkligheten, som jag dessutom anser gör det mer förståeligt.

När man arbetar med case tränar man även tydligt sina förmågor, precis som man gör på sin APL. För utan förmågan är kunskapen meningslös enligt mig, avslutar Stefan.

Vad säger eleverna om caset?

Bianca Waller, Emma Lundblad, Elliot Spenner & Nils Martinsson, CMP14:

– I vår grupp ville vi ha en annorlunda idé som sticker ut. Vi kommer vara mer personliga och satsa på mindre företag att nå ut till. Vi kommer själva välja ut vad som passar och vilka företag vi tror behöver rådgivning.

Vad är det bästa med att arbeta med case?

– Det är väldigt kul, lärorikt och varierande. Vi kommer få marknadsföra och det är spännande för då är det verkligen på riktigt! Sen lär man sig mycket som man har nytta av i framtiden, vi kommer till exempel sitta i stora möten och lära oss att anpassa hur man talar med olika personer beroende på vem det är.

 

Nicole Kristoffersson, Olivia Gustafsson & Marta Forsberg, BP14B:

– Vi har tänkt skapa ett event via sociala medier, för att lätt kunna attrahera fler och ge speciella erbjudande, till exempel ”ta med en kompis”. Eftersom vi i detta case kommer vara i kontakt med många företag och privatpersoner har vi även tänkt försöka behålla kontakt och samarbete som eventuellt kan bli framtida partners till TBS.

Vad är det bästa med att arbeta med case?

– Det är svårare än vad man tror och man stöter på en hel del utmaningar, men det är ändå väldigt roligt. Det är mer praktiskt genom att man är ute i näringslivet och får själv uppleva och upptäcka. Man lär dig hålla reda på flera saker samtidigt eftersom man inte har fokus på endast ett ämne, vilket är positivt eftersom det är så man kommer arbete i framtiden.