Laboration på Thoren Business School Malmö

Elever från vårt Managament Program har genomfört en häftig laboration i Fysik 1 som behandlar tryck. Eleverna har lärt sig sambandet mellan kraft, tryck och area. Vidare fick de en förståelse om att atmosfären utsätter oss dagligen för ett tryck på 1013 hPa. Det är detta tryck som trycker bollen genom röret. Med fysikens formler kan bollen hastighet beräknas.

Se experimentet nedan!