Kuben Thoren Business School Helsingborg

Idag har det varit invigning av projektet Kuben som Thoren Business School i Helsingborg engagerat sig i sedan skolan startade. Detta har blivit ett återkommande projekt för våra elever. Berhad och Mohammad läser sitt andra år på Management Program och har fått det stora uppdraget att ansvara för Kuben och utställning under sommaren.

Hej killar, kan ni inte berätta lite mer om projektet?

– Kuben handlar om mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter som Raoul Wallenbergs Academy har kommit på. Det finns 30 kuber runt om på olika skolor i Sverige och vi har nummer 17 som handlar om rätten till att äga egendom och detta har vi försökt gestalta i vår container/kub.

Vad är det som händer speciellt här idag? Här är jättemånga elever samlade från skolan?

– Vi har en liten invigning idag så flera elever från skolan är här och tittar och har i samhällskunskap och svenska fått uppgifter att ta reda på lite om projektet.

Ni ska ju ansvara för Kuben i sommar, hur kommer det gå till?

– Vi har fått det i uppgift av Helsingborg stad och vi ska sommarjobba och öppna den varje dag och förklara vad vi har gjort. Det finns en bild här på en tom yta ute på en pir, vi kommer fråga besökarna vad de hade gjort med den platsen. För Helsingborg ska utnyttja 100 kvm för att bygga något och göra något på den ytan som tillhör Vision2035. Därför kan alltså besökarna lägga sina förslag i en brevlåda här som vi lämnar över i slutet.

 

Läs vad Helsingborgs Dagblad skriver här: http://www.hd.se/2016-05-26/darfor-star-det-en-svart-kub-pa-sundstorget