Vi som arbetar på Thoren Business School Västerås

För att maila, skriv förnamn.efternamn@tbschool.se för personen du vill nå.

Catarina Altblom, Rektor
021-448 16 86, 072-505 10 08

Theresia Kensert, Biträdande rektor och administration
021-448 16 85, 070-441 01 49

Lärare, Lärarrum
021-448 16 87

Monica Cotal, APL-samordnare
073-868 40 01

Monica Svensson, IM-programmen
070-169 03 05

Elevhälsoteam

Sara Kartal, Studie- och yrkesvägledare
076-495 80 82

Eva Söderman, Skolsköterska
021-448 16 88

Cathrin Wrigsell, Specialpedagog samt kurator