Vi som arbetar på Thoren Business School Västerås

För att maila, skriv förnamn.efternamn@affarsgymnasiet.se för personen du vill nå.

Catarina Altblom, Rektor
010-331 01 08

Theresia Kensert, Biträdande rektor och administration
070-441 01 49

Monica Thulin, Introduktionsprogrammet
070-169 03 05

Monica Thulin, APL-samordnare
073-868 40 01

Elevhälsoteam 072-4524647

Sara Kartal, Studie- och yrkesvägledare

Eva Söderman, Skolsköterska

Cathrin Wrigsell, Specialpedagog

Monika Ravna, Kurator