Vi som arbetar på Thoren Business School Västerås

För att maila, skriv förnamn.efternamn@affarsgymnasiet.se för personen du vill nå.

Catarina Altblom, Rektor 010-331 01 08

Theresia Kensert, Biträdande rektor och administration

Alicia Ekholm, APL-samordnare

Monica Svensson, IM-programmen

Elevhälsoteam 072-4524647

Sara Kartal, Studie- och yrkesvägledare

Eva Söderman, Skolsköterska

Cathrin Wrigsell, Specialpedagog

Monika Ravna, Kurator