Vi som arbetar på Thoren Business School Uppsala

För att maila, skriv förnamn.efternamn@affarsgymnasiet.se för personen du vill nå.

Maria Hallberg, Education Manager/Rektor
010-331 01 74

Carolina Klövstedt, Biträdande rektor
och lärare handelsämnen/svenska
018-7001130

Elin Lidgren, Administratör
010-331 01 04

Annie Sörhammar, Studie- och yrkesvägledare (föräldraledig)

Ulrika Wärme, Specialpedagog

Fahmida Kabir , Skolsköterska
018-7001130

Lars Janssen, IT-ansvarig

Lärare

Anna Ljusteräng, Lärare i spanska (fjärr)

Astor Gunnarsson, Lärare i historia, svenska

Jenny Sandberg, Lärare i matematik

Emil Sjöman, Lärare i samhällsvetenskapliga ämnen

Jonathan Robinson, Lärare i samhällsvetenskapliga ämnen och entreprenörskap (Föräldraledig)

Josefine Ericsson, Lärare i handelsämnen och Entreprenörskap

Linneá Wrebo, Lärare i naturkunskap, foto och psykologi (föräldraledig)

Marika Nordman, Lärare i engelska, tyska och franska

Ragaá Elharbiti, Lärare i handelsämnen

Roger Skogh, Lärare i matematik

Sabina Nordén, Lärare i svenska, religion

Sara Nässén, Lärare i samhällskunskap och psykologi

Tony Kjäll, Lärare Idrott, Hälsa/Koordinator Thoren Sports Academy och Entreprenörskap

Urban Åhgren, Lärare i ekonomiska ämnen

Åsa Stålmo, Lärare i engelska och tyska