Vi som arbetar på Thoren Business School Stockholm

För att maila, skriv förnamn.efternamn@tbschool.se för personen du vill nå.

Armi Tulldahl, Education Manager/Rektor
073-043 41 88

Emilia Ramsin Barlas, Biträdande rektor
(vid frågor som berör elevhälsan)
070-441 01 02

Sara Åman, Biträdande rektor (vid frågor som berör skolans undervisning och utbildning)
073-502 00 65

För övriga frågor, vänligen kontakta skolans växel: 08- 12 20 44 40

Övrig personal

Ann af Geijerstam, Specialpedagog
08-12 20 44 73

Annika Streiffert, IT-samordnare
076-495 80 74

Anto Mandic, Vaktmästare
076-495 26 00

Charlotta Andersson, Kurator
08-12 20 44 43

Gabriella Ahlvar, Administratör
08-12 20 44 40

Jonas Boudabous, Studievägledare
076-495 80 73

Josefina Andersson, Skolsköterska
Kontaktas via mail eller Progress

Malin Welin, Administratör
08-12 20 44 40

Lärare

Alexander Olsson, Svenska

Angela Neijd, Spanska

Astrid Sundqvist, Samhällskunskap

Claes Kindstrand, Företagsekonomiska ämnen

Claes Philipsson, Företagsekonomiska ämnen

Daniella Cedermark, Engelska och Religion

Elin Dahlgren, Idrott och Hälsa

Emilie Reinhold, Företagsekonomiska ämnen

Erika Wikström, Filosofi och Samhällskunskap

Fredrik Persson, Företagsekonomiska ämnen

Gustav Furberg, Matematik

Irene Book, Franska

Jenny Lönnqvist, Matematik

Jan Erik Rydell, Naturkunskap och Biologi (föräldrarledig)

Jeremy Becker, Engelska och Media

Jerry Steele, Engelska

Joakim Strålin, Svenska och Historia

Johan Askaner, Företagsekonomiska ämnen

Johannes Hultin, Svenska och Historia

Jonny Gartne, Idrott och Hälsa och Historia

Josef Johansen, Historia och Spanska

Kristina Hedberg, Spanska

Linda Margalef, Svenska och Psykologi

Magnus Hellström, Företagsekonomiska ämnen

Maja Bökman, Idrott och Hälsa och Sociologi

Maria Bennet, Media

Monica Söderberg, Matematik

Petter Sandberg, Engelska och Geografi

Petter Lindell Thelin, Samhällskunskap och Engelska

Pouian Cherloo, Företagsekonomiska ämnen

Pär Ljunggren, Matematik och Fysik

Rebecka Lundvall, Svenska

Sanja Vidmar, Tyska, Media

Sara Andresen, Religion och Psykologi

Snezana Marjanovic, Kemi

Sofia Landberg, Samhällskunskap och sociologi

Stefan Revestam, Företagsekonomiska ämnen

Ulf Berglund, Engelska och historia

Waafa Sadek, Naturkunskap och biologi