Vi som arbetar på Thoren Business School Stockholm

För att maila, skriv förnamn.efternamn@affarsgymnasiet.se för personen du vill nå.

Armi Tulldahl, Education Manager/Rektor
073-043 41 88

Charlotta Andersson, Biträdande rektor
072-452 46 78

Emilia Mörk, Biträdande rektor
(vid frågor som berör elevhälsan) (föräldraledig)
070-441 01 02

Sara Åman, Biträdande rektor (vid frågor som berör skolans undervisning och utbildning)
073-502 00 65

För övriga frågor, vänligen kontakta skolans växel: 08- 12 20 44 40

Övrig personal

Ann af Geijerstam, Specialpedagog
08-12 20 44 73

Annika Streiffert, IT-samordnare
076-495 80 74

Anto Mandic, Vaktmästare
076-495 26 00

Amanda Radise,  Kurator
073-039 94 43

Jasmine Jensen, Administratör

Gabriella Ahlvar, Administratör (föräldraledig)
08-12 20 44 40

Maja Linde, Studievägledare
076-495 80 73

Maria Quaglia, Skolsköterska

Malin Welin, Administratör
08-12 20 44 40

Lärare

Alexander Olsson, Svenska

Angela Neijd, Spanska

Astrid Sundqvist, Samhällskunskap

Claes Philipsson, Företagsekonomiska ämnen

Claes Tell, Företagsekonomiska ämnen

Daniella Cedermark, Engelska och Religion

Elin Dahlgren, Idrott och Hälsa

Erika Wikström, Filosofi och Samhällskunskap

Fredrik Persson, Företagsekonomiska ämnen

Gustav Furberg, Matematik

Jenny Lönnqvist, Matematik

Jan Erik Rydell, Naturkunskap och Biologi 

Jeremy Becker, Engelska och Media

Jerry Steele, Engelska (sjukskriven)

Joakim Strålin, Svenska och Historia

Johan Askaner, Företagsekonomiska ämnen (sjukskriven)

Johannes Hultin, Svenska och Historia

Jonny Gartne, Idrott och Hälsa och Historia

Josef Johansen, Historia och Spanska

Kristina Hedberg, Spanska

Linda Margalef, Svenska och Psykologi

Magnus Hellström, Företagsekonomiska ämnen

Maja Bökman, Idrott och Hälsa och Sociologi

Maria Bennet, Media

Monica Söderberg, Matematik

Pascal Golé, Franska och matematik

Pernilla Båberg, Företagsekonomiska ämnen

Petter Sandberg, Engelska och Geografi

Petter Lindell Thelin, Samhällskunskap och Engelska

Pouian Cherloo, Företagsekonomiska ämnen

Pär Ljunggren, Matematik och Fysik

Rebecka Lundvall, Svenska

Sanja Vidmar, Tyska, Media

Sara Andresen, Religion och Psykologi

Snezana Marjanovic, Kemi

Sofia Landberg, Samhällskunskap och sociologi

Stefan Revestam, Företagsekonomiska ämnen

Ulf Berglund, Engelska och historia