Vi som arbetar på Thoren Business School Stockholm

För att maila, skriv förnamn.efternamn@tbschool.se för personen du vill nå.

Johanna Svensson, Education Manager/Rektor
076-644 12 25

Emilia Ramsin Barlas, Biträdande rektor
(vid frågor som berör elevhälsan)
070-441 01 02

Inan Sentürk, Biträdande rektor (stöd och resurs till EHT)

Sara Åman, Biträdande rektor (vid frågor som berör skolans undervisning och utbildning)
073-502 00 65

För övriga frågor, vänligen kontakta skolans växel: 08- 12 20 44 40

Övrig personal

Ann af Geijerstam, Specialpedagog
08-12 20 44 73

Annika Streiffert, IT-samordnare
076-495 80 74

Anto Mandic, Vaktmästare
076-495 26 00

Charlotta Andersson, Kurator
08-12 20 44 43

Emma Magnusson, Speciallärare

Gabriella Ahlvar, Administratör
08-12 20 44 40

Jonas Boudabous, Studievägledare
076-495 80 73

Josefina Andersson, Skolsköterska
Kontaktas via mail eller Progress

Malin Welin, Administratör
08-12 20 44 40

Lärare

Alexander Olsson, Svenska

Anders Persson, Företagsekonomiska ämnen

Andrea Sandgren, Matematik

Andreas Bundsen, Naturkunskap och Biologi

Angela Neijd, Spanska

Astrid Sundqvist, Samhällskunskap

Claes Kindstrand, Företagsekonomiska ämnen

Daniella Cedermark, Engelska och Religion

Erika Larsson, Matematik

Erika Wikström, Filosofi och Samhällskunskap

Felicia Fransson, Samhällskunskap och Engelska

Fredrik Persson, Företagsekonomiska ämnen

Fredrik Skagerwall, Matematik

Irene Book, Franska

Jan Erik Rydell, Naturkunskap och Biologi

Jeremy Becker, Engelska och Media

Jerry Steele, Engelska

Joakim Persson, Marknadsföring och Företagsekonomiska ämnen

Joakim Strålin, Svenska och Historia

Johan Askaner, Företagsekonomiska ämnen

Johannes Hultin, Svenska och Historia

Jonny Gartne, Idrott och Hälsa och Historia

Josef Johansen, Historia och Spanska

Kristina Hedberg, Spanska

Linda Margalef, Svenska och Psykologi

Magnus Hellström, Företagsekonomiska ämnen

Maja Bökman, Idrott och Hälsa och Sociologi

Malin Granlund, Företagsekonomiska ämnen

Maria Bennet, Media

Petter Sandberg, Engelska och Geografi

Pouian Cherloo, Företagsekonomiska ämnen

Pär Ljunggren, Matematik och Fysik

Rebecka Lundvall, Svenska

Sanja Vidmar, Tyska, Media

Sara Andresen, Religion och Psykologi

Snezana Marjanovic, Kemi

Sofia Stefansson, Samhällskunskap och Sociologi

Viktor Johnsson, Matematik och Historia