Vi som arbetar på Thoren Business School Örebro

För att maila, skriv förnamn.efternamn@tbschool.se för personen du vill nå.

Fredrik Berg, Rektor
076-160 62 62

Lärare

Layla Abou Tacca, Lärare i moderna språk – franska

Emma Aldegren, Lärare i engelska och samhällskunskap

Per-Johan Alnehill, Lärare i svenska och retorik

Per Arenander, Lärare i kemi och matematik

Henrik Arnersten, Lärare i företagsekonomiska ämnen

Fredrik Berg, Lärare i matematik

Cecilia Brobäck, Lärare i religion, filosofi och geografi

Göte Brunasso, Lärare i företagsekonomiska ämnen

Marie Hammarström Liljeson, Lärare i biologi samt idrott och hälsa

Caroline Hermansson, Lärare i matematik samt idrott och hälsa

Per Varga, Lärare i samhällskunskap och historia (föräldraledig tom 22/2)

Magnus Riseby, Lärare i samhällskunskap, historia och entreprenörskap

Magnus Talbäck, Lärare i juridik och företagsekonomi

Daniel Gilerman, Lärare i matematik

Pethra Magnusson, Lärare i svenska
och historia

Malin Edenskär, Lärare i kemi, biologi och naturkunskap

Mattis Kienmayer, Lärare i matematik

Peter Hafid, Lärare i fysik

Adam Fredriksson, Resurslärare i matematik och fysik

Hanna Wiss, Lärare i idrott

Malin Liliequist, Lärare i moderna språk – spanska

Andreas Liljeson, Lärare i företagsekonomiska ämnen

Marcus Nordén, Lärare i engelska och kinesiska

Sirpa Rydell, Lärare i engelska och moderna språk – tyska

Sandra Strand, Lärare i psykologi, engelska och sociologi

David Karlström, Lärare i samhällskunskap och entreprenörskap

Anders Ström, Lärare i svenska och engelska

John Edsborn, Lärare i svenska och geografi

Sandra Gustafsson, Lärare i idrott och historia

Lovisa Demetriades, Lärare i  matematik

Övrig personal

Lennie Asserholt, IT-ansvarig, vaktmästare
019-765 22 24

Ida Holmström, Kurator (föräldraledig)
019-765 22 23, 070-441 01 50

Sara Fredriksson, Administratör
019-765 22 20

Josefine Restadh, APL-handläggare
073-868 37 61

Sara Berg, Skolsköterska (föräldraledig 20/1-20-1/3-21)
070-396 46 77

Emma Larsson, Skolsköterska

Sofia Tillqvist, Specialpedagog  
070-441 01 36

Pauline Hildingsson, Studie- och yrkesvägledare
019-765 22 22

Lina Black, Kurator

Jasmine Engman, Kommunikatör