Vi som arbetar på Thoren Business School Örebro

För att maila, skriv förnamn.efternamn@tbschool.se för personen du vill nå.

Fredrik Berg, Rektor
076-160 62 62

Camilla Jörnegren, Bitr. Rektor
076-269 22 22

Lärare

Layla Abou Tacca, Lärare i moderna språk – franska

Emma Aldegren, Lärare i engelska och samhällskunskap

Per-Johan Alnehill, Lärare i svenska och retorik

Per Arenander, Lärare i kemi och matematik

Henrik Arnersten, Lärare i företagsekonomiska ämnen

Cecilia Brobäck, Lärare i religion, filosofi och geografi

Göte Brunasso, Lärare i företagsekonomiska ämnen

Marie Hammarström Liljeson, Lärare i biologi samt idrott och hälsa

Caroline Hermansson, (Föräldraledig) Lärare i matematik samt idrott och hälsa

Per Varga, Lärare i samhällskunskap och historia

Magnus Riseby, Lärare i samhällskunskap, historia och entreprenörskap

Magnus Talbäck, Lärare i juridik och företagsekonomi

Daniel Gilerman, Lärare i matematik

Pethra Magnusson, Lärare i svenska
och historia

Malin Edenskär, Lärare i kemi, biologi och naturkunskap

Ida Lundstedt, Lärare i entreprenörskap,
Handel och administration

Gudni Viggosson, Lärare i matematik

Daniel Deck, Lärare i Matematik och Idrott och hälsa

Sophie Ryrberg, Lärare i Psykologi

Kristina Frideblad, Lärare i Spanska

Malin Liliequist, Lärare i moderna språk – spanska

Andreas Liljeson, Lärare i företagsekonomiska ämnen

Marcus Nordén, Lärare i engelska och kinesiska

Sirpa Rydell, Lärare i engelska och moderna språk – tyska

David Karlström, Lärare i samhällskunskap och entreprenörskap

Anders Ström, Lärare i svenska och engelska

John Edsborn, Lärare i svenska och geografi

Sandra Gustafsson, Lärare i idrott och historia

Lovisa Demetriades, Lärare i  matematik

Joel Johansson, Lärare i Svenska och Idrott och hälsa

Sandra Dahno, lärare i Engelska och Samhällskunskap

Övrig personal

Lennie Asserholt, IT-ansvarig, vaktmästare
072-451 06 08

Sara Fredriksson, Administratör
010-3310106

Josefine Restadh, APL-handläggare
073-868 37 61

Elevhälsan

Sara Berg, Skolsköterska (föräldraledig)
070-396 46 77

Emma Larsson, Skolsköterska
070-396 46 77

Sofia Tillqvist, Specialpedagog  
070-441 01 36

Pauline Hildingsson, Studie- och yrkesvägledare
072-451 06 32

Ida Holmström, Kurator 
073-070 05 62

Cecilia Elfors, Lärare i samhälle
och Socialpedagog 073-800 37 41

Kommunikatör

Jasmine Engman, Kommunikatör
073-786 04 56