Vi som arbetar på Thoren Business School Malmö

För att maila, skriv förnamn.efternamn@affarsgymnasiet.se för personen du vill nå.

Skolledning

Michael Kjellemar, Rektor
namn.efternamn@tbschool.se
073-032 67 74

Matilda Ivansson, Bitr. Rektor
namn.efternamn@tbschool.se
010-33 10 215

Elevhälsan

Annika Janes, Specialpedagog  073-0351668

Camilla Magnusson, Skolkurator 

Susanne Nagy, Skolsköterska

Erica Olsson, Studie och yrkesvägledare, APL- och näringslivsansvarig
072-4510168

Carmen Anghel Speciallärare i Matematik

Tony Reka, Skolvärd

Elevassistenter

Annette Ovanin

Helen Hasselquist Eklund

Mikael Ek Green

Administration

Lotta Esbjörnsson, Ansvarig administration, fastighet, kök
040-6365050, 070-336 92 57

Frånvaroanmälan
Tel: 040 6365050
franvaro.malmo@tbschool.se

IT-ansvarig

Magnus Nilsson

Kök

Åse Svensson

Emina Hadzic

Elisabeth Svensson

Lärare

Jenny Ehrstedt, Företagsekonomi

Stefan Larsson, Företagsekonomi

Peter Burlin, Företagsekonomi

Johanna Nilsson, Matematik, Naturkunskap

Joakim Rydgren, Matematik

Peter Kempe Matematik, Fysik

Sven Magnusson, Naturkunskap och Marknadsföring

Lina Sigander, Svenska, Svenska som andraspråk

Victor Bengtsson, Svenska, Svenska som andraspråk och Samhällskunskap

Sophie Cascalheira, Svenska, Retorik och Gymnasiearbete

Robert Matevski, Idrott och hälsa, Pedagogiskt ledarskap

Ingrid Elmfors , Spanska och Engelska

Linda Dahlberg, Franska, Engelska

John Sennström, Psykologi, Religion och Kommunikation

Nadja Löwendahl, Samhällskunskap, Geografi, Historia och Gymnasiearbete

Margareta Pauli, Samhällskunskap, Internationell ekonomi

Anna Jennbert, Samhällskunskap, Historia, Entreprenörskap och Sociologi

Christine Hofbauer Kommunikation, Tyska

Stephanie Andersson, Ledarskap, Medier och Samhälle, Personlig försäljning

Pia Hellgren Engelska, Retorik och Svenska

Sefika Muratovic Biologi och Kemi