Vi som arbetar på Thoren Business School Malmö

För att maila, skriv förnamn.efternamn@tbschool.se för personen du vill nå.

Skolledning

Michael Kjellemar, Rektor
073-032 67 74

Matilda Ivansson, Bitr. Rektor
010-33 10 215

Elevhälsan

Margareta Ottmer Svensson, Specialpedagog

Annika Janes, Specialpedagog

Camilla Magnusson, Skolkurator

Susanne Nagy, Skolsköterska

Jenny Holmgren, Elevcoach

Ismael Mehdawe, Trygghetsvärd

Erica Olsson, Studie och yrkesvägledare, APL- och näringslivsansvarig
072-4510168

Administration

Lotta Esbjörnsson, Ansvarig administration, fastighet, kök
040-6365050, 070-336 92 57

IT-ansvarig

Pierre Richter

Kök

Åse Svensson

Emina Hadzic

Lärare

Jenny Ehrstedt, Företagsekonomi

Stefan Larsson, Företagsekonomi

Peter Burlin, Företagsekonomi

Johanna Nilsson, Matematik, Naturkunskap

Virgil Ibis, Matematik

Linda Norén, Matematik, Fysik

Helene Kongerslev, Matematik

Lina Sigander, Svenska, svenska som andraspråk

Joanna Civeälv, Svenska, svenska som andraspråk

Sophie Cascalheira, Svenska, Entreprenörskap

Sara Iskandarani, Svenska och retorik

Robert Matevski, Idrott och hälsa, geografi

Mangalavati Mardones Aros, Spanska

Linda Dahlberg, Franska, engelska

Magnus Nilsson, Engelska, media

John Sennström, Psykologi, religion, historia

Emma Larsson, Samhällskunskap

Hanna Nilsson, Samhällskunskap, historia, sociologi

Margareta Pauli, Samhällskunskap, religion

Anna Jennbert, Samhällskunskap, historia

Kristian Johansson, Biologi, Kemi, Naturkunskap

Sarah Aspenberg, Kommunikation, Tyska

Stephanie Andersson, Ledarskap, Medier och Samhälle, Personlig försäljning