Vi som arbetar på Thoren Business School Karlstad

För att maila, skriv förnamn.efternamn@affarsgymnasiet.se för personen du vill nå.

Mattias Belin, Rektor
072-141 25 64

Selinda Östnor, Biträdande rektor
072-160 66 98

Jennie Parviainen, Administratör
054-202 18 60

Nicklas Slertman, IT-samordnare, Vaktmästeri
070-441 01 79

Anna Eriksson, Studieyrkesvägledare
054-202 18 06

Marianne Mizgalski, Skolsköterska
054-202 18 65

Jennie Parviainen, Specialpedagog
054-202 18 60

Lena Karlin, Kurator
054-2021867, 072-4510456

Lovisa Sköld, Engelska och Franska
054-202 18 61

Pathrik Jansson, Samhällskunskap, Historia, Juridik
054-202 18 61

Beate Lange, Ekonomiska ämnen
054-202 18 61

Sandra Lindblom, Svenska, Geografi, Historia
054-202 18 63

Daniel Fornell, Media, Entreprenörskap
054-202 18 64

Daniel Siring, Svenska, Idrott
054-202 18 63

Johan Andersson, Handel och administration
054-202 18 64

Jennie Parviainen, Engelska
054-202 18 60

Anna Eriksson, Historia, Religion, Sociologi och Samhällskunskap
054-202 18 06

Cecilia Grahl, Info Kom, Historia, Idrott, Entreprenörskap
054-202 18 63

Helena Grahl Sohl, Matematik, Naturkunskap
054-202 18 63

Helene Burman, Biologi, Kemi, Naturkunskap
054-202 18 63

Therese Gambring Steen Engelska och Spanska
054-202 18 62

Elin Blom, Historia, Filosofi, Samhällskunskap, Psykolgi
054-202 18 61

Niclas Hensing, Matematik
054-202 18 63

Erik Koskela, Hockeytränare
072-888 08 51, erik.koskela@grumshockey.com

Joel Färnström, Hockeytränare
073-845 50 08, joel.farnstrom@grumshockey.com