Vi som arbetar på Thoren Business School Karlstad

För att maila, skriv förnamn.efternamn@affarsgymnasiet.se för personen du vill nå.

Mattias Belin, Rektor
072-141 25 64

Selinda Östnor, Biträdande rektor
072-160 66 98

Sandra Lindblom, Administratör
072-451 06 29

Nicklas Slertman, IT-samordnare, Vaktmästeri
070-441 01 79

Anna Eriksson, Studieyrkesvägledare
072-451 03 14

Tomas K Ojala, Skolsköterska
054-202 18 65, 072-451 07 35

Jennie Parviainen, Specialpedagog
054-202 18 61

Lena Karlin, Kurator

Lovisa Sköld, Engelska och Franska
054-202 18 61

Pathrik Jansson, Samhällskunskap, Historia, Juridik

Beate Lange, Ekonomiska ämnen

Sandra Lindblom, Svenska, Geografi, Historia
054-202 18 60

Daniel Fornell, Media, Entreprenörskap

Lisa Österdahl, Matematik, biologi och naturkunskap

Anna Höök, Svenska och idrott

Sofia Odebäck, Svenska och svenska som andraspråk

Daniel Siring, Svenska, Idrott

Johan Andersson, Handel och administration

Jennie Parviainen, Engelska
054-202 18 61

Anna Eriksson, Historia, Religion, Sociologi och Samhällskunskap
072-451 03 14

Cecilia Grahl, Info Kom, Historia, Idrott, Entreprenörskap
054-202 18 63

Helena Grahl Sohl, Matematik, Naturkunskap
054-202 18 63

Helene Burman, Biologi, Kemi, Naturkunskap
054-202 18 63

Therese Gambring Steen Engelska och Spanska
054-202 18 62

Elin Blom, Historia, Filosofi, Samhällskunskap, Psykolgi
054-202 18 61

Niclas Hensing, Matematik

Erik Koskela, Hockeytränare
072-888 08 51, erik.koskela@grumshockey.com

Joel Färnström, Hockeytränare
073-845 50 08, joel.farnstrom@grumshockey.com