Vi som arbetar på Thoren Business School Karlstad

För att maila, skriv förnamn.efternamn@affarsgymnasiet.se för personen du vill nå.

Lena Bjuresäter, Rektor
072-141 25 64, lena.bjuresater@tbschool.se

Selinda Östnor, Administratör/Lärare psykologi, information & kommunikation
selinda.ostnor@tbschool.se

Nicklas Slertman, IT-samordnare, Vaktmästeri

Tomas K Ojala, Skolsköterska
tomas.ojala@tbschool.se

Lena Karlin, Kurator
lena.karlin@tbschool.se

Anna Eriksson, Studieyrkesvägledare/Lärare samhällskunskap, historia, sociologi
anna.eriksson@tbschool.se

Jennie Parviainen, Förstelärare, lärare, specialpedagog – Lärare i engelska, religion, samhällskunskap
jennie.parviainen@tbschool.se

Sandra Lindblom, Lärare svenska, historia, samhällskunskap

Pathrik Jansson, Lärare samhällskunskap, Historia, Juridik

Beate Lange, Lärare ekonomiska ämnen

Lisa Österdahl, Förstelärare, lärare matematik

Anna Höök, Lärare svenska och idrott

Johan Andersson, Lärare handel och administration

Michael Lisberg, Lärare matematik och fysik

Helene Burman, Lärare biologi, Kemi, Naturkunskap samt internationaliseringskoordinator

Elin Blom, Förstelärare/lärare religion, Historia, Filosofi, Psykologi

Rebecka Backman, Lärare svenska, engelska, retorik

Erik Koskela, Hockeytränare
072-888 08 51, erik.koskela@grumshockey.com

Joel Färnström, Hockeytränare
073-845 50 08, joel.farnstrom@grumshockey.com