Vi som arbetar på Thoren Business School Jönköping

För att maila, skriv förnamn.efternamn@affarsgymnasiet.se för personen du vill nå.

Jolanta Eriksson, Rektor
073- 183 37 79

Anton Karlsson, Admin,  IT-ansvarig,
Lärare i historia, religion & ekonomi
073-841 54 16

Charlotta Wigenius, Skolsköterska
073-841 52 31

Hanna Johnsen, Kurator,
Lärare i biologi, naturkunskap & matematik
073-841 52 31

Sofia Arin, SYV,
Lärare i Svenska & Idrott
073-841 48 95

Maria Wenäll, Specialpedagog,
Lärare i matematik 073-841 48 95

Christoffer Ringsten, APL samordnare,
Lärare i samhällskunskap, engelska & kommunikation

Lärarlag telefon: 073-841 48 95