Vi som arbetar på Thoren Business School Jönköping

För att maila, skriv förnamn.efternamn@affarsgymnasiet.se för personen du vill nå.

Jolanta Eriksson, Rektor,
kontaktas även i SYV-frågor
073- 183 37 79

Anton Karlsson, Admin,  IT-ansvarig, APL
Lärare i historia, religion & ekonomi
073-841 54 16

Maria Jonsson, Skolsköterska
073-841 52 31

Tom Leijon
Lärare i biologi, naturkunskap
073-841 52 31

Sofia Arin, Lärare i Sv/Eng & Idrott
073-841 48 95

Maria Boeryd, Specialpedagog,
Lärare i matematik 073-841 48 95

Lärarlag telefon: 073-841 48 95