”Konsten att vara övertygande” – Föreläsning på TBS Karlstad

karlstad2