Att vara elev på Affärsgymnasiet

Forma din framtid

Vi tycker att det är viktigt att du utvecklar dina egna kompetenser och färdigheter. Därför jobbar vi med företagsamt lärande. Med det menar vi förmågan att se möjligheter och att gå från idé till handling. För att på bästa sätt förbereda dig för din framtid präglas vår pedagogik av nytänkande, kreativitet och nyfikenhet. Vi utvecklar därför hela tiden nya former för vår undervisning och lärmiljö så att den blir tillåtande och fylld av möjligheter. Här hittar du några av de viktiga delarna i vårt koncept.


Upp till fem timmar i veckan ges du möjlighet att studera utifrån ett individuellt schema, utöver övrig undervisningstid. För coachning och handledning har du tillgång till lärare i de arbetsrum där du befinner dig. Här har du möjlighet att både fördjupa och förbättra dig enligt dina egna individuella behov. Möjlighet till stimulerande samarbete med övriga elever på skolan finns också.

På Thoren Business School strävar vi efter att ha de mest kompetenta lärarna. Vi är mycket ambitiösa när vi rekryterar och letar noga efter behöriga, engagerade och positiva lärare som vill utveckla eleverna.

Vi har lärare som har författat böcker (till exempel om entre- prenörskap), deltagit i forskningsprojekt och vunnit olika utmärkelser. Vi har också utsett så kallade förstelärare, några av våra vassaste pedagoger, som har som uppgift att bland annat handleda, inspirera och utveckla sina kollegor. Som grupp är våra lärare utvecklingsbenägna och samarbetar med varandra, vilket ger dig som elev en flexiblare och mer dynamisk undervisning.


Elever som är vana att arbeta i projekt blir bättre förberedda för framtida arbete i näringslivet. Vår arbetsform är därför ofta projektbaserad. Hela skolan eller en klass samlas i ett projekt under ett gemensamt tema, mestadels i nära samarbete med något företag.

Självklart arbetar vi med och nära IT. Som elev får du låna en bärbar dator som du har som arbetsredskap alla tre åren och även annan teknisk utrustning finns tillgänglig under studietiden. På internet har vi ett eget ”virtuellt klassrum” som heter Progress där du finner lektionsmaterial och har möjlighet att lämna in uppgifter. Progress ersätter inga lektioner men det smidiga är att du har all information samlad: du slipper släpa på en massa papper och behöver aldrig vara orolig för att du glömt något. Progress underlättar din vardag.

Vi är kreativa och utmanar den traditionella synen på schema i skolan. Ofta arbetar vi utifrån ett blocktänk. Det betyder att våra elever läser några kurser i taget under en viss period med ett speciellt tema. Kurserna byts ut vid nästa block. Det gör att eleverna hinner påbörja och slutföra sina uppgifter. Schemaplaneringen styrs av kända case, ämnesövergripande businessprojekt, APL-perioder och UF med mera.


När du påbörjar en kurs på Thoren Business School går du tillsammans med läraren igenom kursen. Varje kurs är uppdelad i moment och projekt med tydliga mål och kunskapskrav (betygskriterier) så att det ska vara lätt för dig att sätta upp dina egna mål utifrån din individuella utvecklingsplan.

Thoren Sports Academy är vår idrottsförening och via den har du möjlighet att kombinera dina studier med din idrottssatsning på det individuella valet. Du har också chans att få vårt idrottsstipendium om du presterar både i skolan och i din sport.