Kick off på TBS Karlstad

TBS Karlstad bjöd på en fullspäckad Kick Off som  hade över 70 fantastiska besökare. Dessa fick först en presentation av lärarna och elevkåren. Sedan  fick  de träffa sina framtida klasser tillsammans med nuvarande elever på skolan för att lära känna varandra lite och prova på vårt koncept genom olika övningar. Det bjöds även på mat och mingel, samt ett uppträdande från gruppen J.E.M som varit med i X-factor.

Vi vill tacka alla besökare för en magisk afton och hoppas att få träffa er igen i höst!