Karriärcoachning pågår

Nyligen var personalvetare från Adecco på besök på TBS Örebro och coachade våra elever i årskurs två i att skriva bra ansökningar inför praktiken. CV-granskning, frågor kring arbetsmarknaden idag och om 5 år är några av de aktuella ämnen som fanns med på programmet. Stort engagemang från både elever och föreläsare! Det bådar gott inför både praktiksök och framtida arbetsmöjligheter!