Johan Sparrman prisad av ThorenGruppen

[ingress]Johan Sparrman, lärare i samhällskunskap och historia på Thoren Business School Stockholm, har efter bara en termin gjort stor succé och fått pris som Årets Rookie inom ThorenGruppen.[/ingress]

Johan lockades att söka jobb på TBS av skolans sätt att jobba över ämnesgränserna.
-Jag gillar att ha en balans mellan ämnesövergripande och traditionell undervisning, och det är roligt att jobba med andra lärare som är intresserade av att jobba med nya metoder!

Ett framgångsrikt exempel på Johans arbete är Ungdomsparlamentet som pågick under höstterminen, där elever från flera gymnasieskolor fick i uppdrag av Stockholms stad att skriva motioner i vissa frågor. Arbetet med ungdomsparlamentet drev Johan tillsammans med tre lärarkollegor på TBS som undervisar i samhällskunskap och svenska.

Johan började som lärare på TBS i höstas, då skolan hade varit igång ett år och fortfarande relativt ung.
-Jag ser det som en möjlighet att få vara med och bidra till skolans utveckling.

I motiveringen stod bland annat ”Med stor energi sprider han lust och lärande till elever och medarbetare, alltid med siktet inställt på att föra Affärsgymnasiet framåt”.

Grattis Johan och Thoren Business School Stockholm!