Internationella relationer – pågående case på TBS Stockholm

tbs

Nyligen  mottog eleverna i kursen Internationella relationer ett besök av Valentina, en hemlös EU-migrant från Rumänien, och två tolkar från Föreningen HEM. Besöket var en del av momentet mänskliga rättigheter och antog ett europeiskt perspektiv. 

Vid besöket delgavs en tillbakablick för romernas historia som senare ledde fram till en förklaring av deras nuvarande situation. Representanterna från Föreningen HEM, Monika och Anna, förklarade betydelsen av att födas in i sociala orättvisor och hur den pågående situationen i Rumänien har tvingat romerna att söka mer rättvisa levnadsvillkor någon annanstans. Valentina delgav sin egen historia om flytten till Sverige för att ekonomiskt stötta sina barn som är kvar i Rumänien, hennes erfarenhet av avhysningar, livet som tiggare, hennes upplevelse av Sverige och hennes längtan hem.

Syftet är var att låta eleverna i mötet med olika kulturer och människor skapa en mer nyanserad bild av en problematisk verklighet. Besöket var en möjlighet för eleverna att lära sig mer om mänskliga rättigheter genom att skapa förståelse för och problematisera romernas levnadssituation. Valentinas berättelse fick eleverna att reflektera över människors skilda förutsättningar. Vidare gavs de en möjlighet att ställa de frågor de tidigare funderat över.

Utifrån besöket har eleverna delat sin tankar, känslor och reflektioner i kortare texter med tillhörande bilder vars syfte är att illustrera textens innehåll. Ta gärna del av elevernas arbete, då dessa texter kommer att publiceras på föreningen HEM:s hemsida och deras offentliga sida på Facebook. Förhoppningen är att en utvald elevtext ska publiceras i tidningen Sofia Z-4515, för vilken föreningen HEM är ansvarig utgivare i Sverige.