Insamling på TBS Västerås uppmärksammas i media

Tidningen Sala Allehanda uppmärksammade nyligen en insamling som Albin Olsson och hans klass på TBS Västerås har startat för att stoppa ebola.  Pengarna kommer att gå till Läkare under gränser och och eleverna jobbar på bred front. De jobbar med marknadsföring på sociala medier och kontaktar olika företag som de hoppas ska bidra till insamlingen. Inte bara för att samla ihop mycket pengar utan också för att göra fler medvetna om hur viktigt det är att bekämpa ebola.

v-as