Information gällande lokal för Thoren Business School Helsingborg

[ingress]Vi har nu fått helt klart genom fastighetsägaren att den inlämnande ansökan inte behandlas på delegation utan kommer att tas upp tidigast i slutet på augusti.[/ingress]

Vi kommer denna vecka skriva kontrakt på en lokal där skolan startar i augusti. 20 juni meddelar vi antagningsenheten  det slutliga antalet platser samt kallar eleverna till upprop.

Vi följer processen kring lokalen med det centrala läget och fortsätter dialogen med ett antal fastighetsägare.

Vi startar skolan och den kommer att flyttas till centralt läge så snart det finns en lämplig lokal med tillstånden klara.