INFO-träff Sundsvall

Välkommen på Informationsträff för föräldrar och elever ang. individuella valen för åk. 1!
kl 17 – 19