Hugo berättar om sin APL i Moskva

Jag fick möjligheten att göra min APL på Sveriges Ambassad i Moskva. Sveriges ambassad i Moskva är en av Sveriges största utrikesrepresentationer.

Sverige har 98 utlandsmyndigheter, som inkluderar ambassader, representationer, delegationer och konsulat. Några av ambassadens huvuduppgifter är att främja relationerna mellan Sverige och Ryssland och att utveckla samarbetet inom områdena politik, ekonomi och kultur.

Jag tycker verkligen om att Thoren Business School ger oss möjligheten att få lära oss så mycket under 4 veckor på en arbetsplats. Jag fick lära mig allt från initiativtagande till hur det funkar när man ansöker om visum. Jag fick även insikt i vilket viktigt arbete ambassaden utför som en länk mellan Sveriges regering och värdlandet.

Detta är verkligen ett minne för livet!