Hannah och Frida om varför man ska gå på Thoren Business School

Man kan gissa att Hannah och Fridas vardagar liknar varandra; de läser första året på Business Program, de är med i Thoren Sports Academy och de är båda två mycket nöjda med sina val av gymnasieskola. Den gemensamma nämnaren? Thoren Business School. Vi tog en pratstund med tjejerna om varför de tycker att TBS är det rätta valet.

Vad är det bästa med skolan?

Hannah: Först och främst så tycker jag att det är en bra skola för att den är lagom stor, både sett till storlek och till elevantal. Det ger en bra sammanhållning och man känner sig sedd.

Frida: Ja, jag håller med Hannah! Det är en väldigt familjär känsla över skolan när man vet vilka alla är och vilka klasser de går i. Det inger en trygghet.

Kan ni nämna något som utmärkte Thoren Business School när ni skulle söka gymnasiet?

Hannah: UF-företagandet är något som jag ser fram emot! Att man får testa på hela karusellen med att starta, driva och avveckla sitt eget företag, det känns både spännande och utmanande!

Frida: Jag måste nämna den stora andelen APL (praktik) som vi har på TBS. Om jag ska vara ärlig så var det nog den som fick mig att söka. Mixen med högskoleförberedande studier och praktiskt utövande passar mig jättebra!

Ni är båda med i Thoren Sports Academy, berätta mer om det!

Hannah: Man kompletterar sin sport med skolgången helt enkelt, som en extrakurs man får poäng för att utöva. Väldigt lyxigt!

Frida: Vi sysslar båda med ridning och vi har det schemalagt på förmiddagarna, det händer också att vi får någon teoriuppgift kopplat till det.

Slutligen, 11 veckors praktik, eget företag och schemalagt individuellt idrottsutövande. Det låter som att man kan skräddarsy sin egen skolgång till ganska stor del?

Hannah: ja, vill man så kan man absolut styra rätt mycket!

Frida: Hittills har jag inga invändningar!