Hälsocase på TBS Karlstad

På TBS Karlstad har eleverna jobbat med två veckors långt Hälsocase, där eleverna i ettan anordnat en friluftsdag för låg- och mellanstadiet på Södra skolan i Grums. De olika teman som var aktuella var friluftsliv, yoga/avslappning, hinderbana, pulsmätning och skador. Utifrån det fick eleverna sedan i grupper om tre planera en aktivitet inom det valda temat.

Varje grupp var alltså ansvarig för ett tema och utifrån det planerade de en aktivitet som skulle ta ca 20-30 minuter. Det var viktigt för dem att anpassa aktiviteten efter den åldersgrupp de hade hand om, allt mellan förskolan till årskurs 5. Caset fortskred under två veckor med inslag av en föreläsning, filmer och planering i grupperna.  Aktiviten kom, förutom  genomförandet i en barngrupp, även att resultera i en skriftlig rapport.