Hålltider för studenten 2013-06-13


10.00 Samling med mentor i klassrum.
10.15 Stipendie- och betygsutdelning Market Place plan1
11.30 Promenad ner till Hamnen
12.00 Båttur och lunch på MS Medvind
13.00 Ankomst till hamnen och utgång av studenterna