Givande dag om ledarskap och retorik på Thoren Business School Örebro

 

I veckan fick eleverna i cmp15 chansen till en heldag i ledarskap med inriktning retorik. De fick lyssna på föreläsare, få ett smakprov på vad retorik är och förstå sambandet mellan retorik och ledarskap. I slutet fick de jobba med en workshop där de i grupper skulle skriva ett 1-2 minuters tal.

Alla grupper fick olika uppdrag men det hela handlade om hur man som ledare ska agera och tala inför sin grupp för att peppa och motivera. Något en ledare behöver göra ibland oavsett framgång eller motgång. Där kan det vara en fördel i att ha kunskap inom retorik för att väcka rätta känslan hos sina lyssnare.