Gästföreläsning om exponering på mässor

Mikael Sundström från Arkitektkopia höll en gästföreläsning för elever på TBS Gävle som läser Praktisk marknadsföring B. Eleverna, som nyligen varit på praktik, hade fått i uppdrag att skapa en skiss för hur deras APU-företag skulle kunna exponeras i en monter på en mässa. I sitt arbete hade de stor nytta av de kunskaper som de fick av Mikael!