Gästföreläsning i psykologi på TBS Umeå

Thoren Business School i Umeå fick nyligen besök av tre studenter från Umeå universitet som höll en gästföreläsning för elever på Business Program och Commerce Program.

Studenterna läser till psykologer och berättade om vad gruppsykologi är och hur olika personer fungerar tillsammans i en grupp. Det är bra att känna till både när man går i skolan, arbetar och i övriga livet. De visade också en film som hette Klassfesten som eleverna sedan fick prata om.

-Det är bra att veta om roller och gruppdynamik för att bli medveten om sin egen och gruppens roll och funktion, säger Frida, en av studenterna.

Sandra går sista året på Business Program och läser just nu en kurs i pedagogiskt ledarskap.

-Vi har läst om gruppsykologi tidigare, men det här fräschade upp kunskaperna! Det var bra med filmen de visade och att vi fick diskutera i slutet, säger hon.