Fotbollsakademin besöker ÖH på TBS Helsingborg

Den 29:e januari kl. 17-19 har Thoren Business School Helsingborg Öppet hus och då kommer även representanter från Fotbollsakademin finnas på plats för att svara på frågor. Välkomna!