Forum för levande Historia – TBS Stockholm

Under de senaste veckorna har samtliga klasser från årskurs 2 fått besöka ”Forum för levande Historia”. Där har de fått lyssna på ett föredrag om Anne Frank, men också fått fundera över frågor kring identitet och fördomar. Ett mycket spännande besök som väckt många tankar hos eleverna!