Föreläsning om genteknik på Thoren Business School Malmö

Nyligen besökte Maria Soller från Gentekniska kliniken på Lunds lasarett och föreläste på Thoren Business School Malmö om Genteknik

Maria Soller är läkare inom specialiteten klinisk genetik, vilket innebär att hon träffar familjer/patienter med olika ärftliga sjukdomar och ansvarar även för vissa genetiska undersökningar. Föreläsningen handlade om olika fall som visar både genetiska analyser men som också belyser vad detta betyder för familjen, samt även lite etiska frågeställningar kring t.ex. fosterdiagnostik som vi också gör.

Image