Föreläsning i Ledarskap och organisation

Föreläsning i Ledarskap och organisation den 5 september, kl 10.05

Management program MP14E får besök av André Wennersten som är Projektledare för BIG3 på FoU-centrum Skåne, Skånes universitetssjukhus. Han föreläser om ledarskap: sin erfarenhet som ledare, sin ledarstil och hur man får människor i grupp att sträva mot samma mål.

Region Skåne har sett att det finns ett stort behov av att finna bättre behandlingsmetoder och omhändertagande av 3 av våra folksjukdomar: KOL, lungcancer och hjärtsjukdomar. Region Skåne har därför beslutat att genomföra ett projekt med namnet  BIG3