Förberedelser inför UF-mässan

Nyligen fick elever från TBS Umeå information om UF-mässan som kommer att hållas i Skellefteå 14-15/3 i år. Mattias Bergsvik från UF var där och berättade om hans UF-företag som han hade under sin gymnasietid samt visade upp sin monter.