Föräldramöte

Onsdagen den 14 september kl 18:00 bjuder vi in till föräldramöte för våra ettor på Thoren Business School Örebro. Vi samlas då för att bland annat presentera oss och vårt arbetssätt, hur vi håller kontakt med vårdnadshavare m.m. Vi ska försöka ge svar på alla de frågor som eventuellt finns. Vi kommer även visa upp våra lokaler.

Vårdnadshavare till elever i klasserna BP16A, BP16B och BP16C samlas i skolans matsal, och vårdnadshavare till elever i klasserna BP16D, MP16 och CmP16 samlas i olika klassrum på skolan med klassens mentorer kl 18:00. BP16D – sal 205, CmP16 – sal 209, MP16 – sal 101.

Kl. 18:30 byter vi grupper så att vårdnadshavare till elever i klasserna BP16A, BP16B och BP16C får träffa klassens mentorer i klassrummen på skolan och vårdnadshavare till elever i klasserna BP16D, MP16 och CmP16 får gå till matsalen för att träffa övrig personal.
BP16A – sal 309, BP16B – 211, BP16C – sal BL.

Varmt välkomna!