FN rollspel – TBS Helsingborg

[ingress]Ambassadörer från FN:s medlemsländer har samlats i Rådhuset, Helsingborg. Under två dagar har det pågått debatter och förhandlingar för att hitta gemensamma lösningar på internationella problem och kriser. Och nu har det äntligen blivit dags för slutdebatten i FN-rollspelet. Vi träffade några elever från TBS Helsingborg och frågade dem om deras länder och huvudsakliga fråga.[/ingress]

Youssef Drira, CMP12A och Lisa Dimiprijevec, BP12A var ambassadörer för Australien och sitter i utskottet för fred och säkerhet. De debatterar för att terroristgruppen inte ska få tillgång till massförstörelsevapen.

Ambassadörerna från Libanon var Annika Lund, CMP12B och Marigona Bala, CMP12A. Deras huvudfråga i debatten fokuserade på vilka åtgärder som behövs för att säkerställa varaktig fred i Syrien.

Bangladesh representerades av Sara Persson, CMP12A, som tillsammans med Emma argumenterade för Fred och Säkerhet gällande åtgärder för spridning av vapen.

Isabella, CMP12A debatterade för Mänskliga Rättigheter med budskapet att ”Möta alla med vänlighet”.

Längst fram hittade vi Dibran, Parmida och Noa som förberedde sig för den stora slutdebatten i FN:s generalförsamling.