Flippat klassrum

En av våra lärare på Thoren Business School Malmö, Robin Persson har börjat använda metoden Flippat klassrum och har spelat in Matte 1 och nu senast en film om sannolikhetslära.