Finska näringslivet, TAT, samverkar med Thoren Business School

Affärsgymnasiet är synonymt med att samverka med näringslivet. Thoren Business School Stockholm har sökt sig utanför landets gränser. Nästa vecka besöker finska näringslivets informationsbyrå, TAT, skolan för att utbyta erfarenheter.

– Vi ska diskutera samverkansformer under två intensiva dagar, berättar Johan Sparrman, biträdande rektor.

TAT är en organisation som bland annat finansieras av Finlands Näringsliv och har som ett av många uppdrag att koppla ihop närings- och utbildningsfrågor som rör ungdomar och deras framtida utmaningar.

Nästa vecka – tisdag och onsdag 8-9 mars – besöker TAT Thoren Business School på Medborgarplatsen för att framförallt knyta ihop dessa viktiga frågor.

– Målet är att vi ska genomföra gemensamma digitala projekt. TAT utarbetar just nu digitala kurser i företagande för finska gymnasieelever och de vill som en del i det arbetet lyssna till våra lärare och elevers synpunkter. Det är oerhört kittlande att en så stor organisation som TAT vill besöka skolan för att lära sig av hur vi utbildar våra elever för ett framtida arbete inom näringslivet, berättar Johan Sparrman.

Media inbjuds att bevaka och delta den 8 mars då även TAT:s VD Kari Väisänen medverkar.

Anmälan görs till: johan.sparrman@tbschool.se eller 070-441 01 46